Onze projecten

Koninklijk Theater Carré - Amsterdam

Vanaf de renovatie van Carré in 2004 is ISO-Audio betrokken bij de realisatie en het onderhouden van alle AVC installaties. In 2014 is, in nauwe samenwerking met de techniek van Carré, een nieuw digitaal audiosysteem ontworpen en gerealiseerd. In de zaal van Carré zijn meerdere bespelingen mogelijk, zoals onder andere de piste en een voortoneel. Door middel van een geautomatiseerd railsysteem kunnen de speakers in de juiste configuratie worden geplaatst. Zie de artikelen in AV&Entertainment bij onze downloads voor meer informatie over dit project.

“Meerdere bespelingen met één audiosysteem”
Podium koninklijk theater Carré

Nationale Opera & Ballet - Amsterdam

De NO&B is het eerste podium geweest waar AV-installaties met digitale netwerken werden gekoppeld. ISO-Audio heeft hier een installatiestandaard neergezet, waarbij industriële normen en materialen zijn gecombineerd met theatertechniek. Deze installatiestandaard blijven we tot op de dag van vandaag verder ontwikkelen. Door preventief onderhoud te plegen, blijven de installaties op een hoogwaardig niveau.

“Installaties met een visie naar de toekomst”
Nexus Nationale opera & ballet

Holland Casino - Amsterdam Centrum en West

In Holland Casino Amsterdam Centrum deed de ontruimingsinstallatie tevens dienst als weergever van de achtergrondmuziek. Bij de vervanging van de ontruimingsinstallatie in 2015 heeft het casino ervoor gekozen om een aparte muziekinstallatie te realiseren. We zijn hier als adviseur ingestapt, om vervolgens ook de muziekinstallatie te realiseren. Door de digitale installatie langdurig in een testomgeving te beproeven, kon vervolgens de integratie op locatie in korte tijd plaatsvinden.

In 2017 is er in Amsterdam Sloten een nieuw Holland Casino gebouwd, waarbij ISO-Audio de geluidsinstallaties in alle ruimtes heeft ontworpen en gerealiseerd.

“van advies tot realisatie uw partner”
Klemmenstrook Holland Casino

Wilminktheater - Enschede

Bij de nieuwbouw van het Wilminktheater in 2008 heeft ISO-Audio alle AVC installaties geïnstalleerd. Door een constructieve samenwerking met de adviseur en de techniek van het theater, is dit een zeer gebruikersvriendelijke installatie geworden. Tevens adviseren we in de meerjaren onderhoudsplanning, waardoor het theater een duidelijk beeld heeft van de toekomstige investeringen en de installaties op een constant hoog niveau blijven.

“samen werken aan kwaliteit”
Podium Wilminktheater Enschede

Stadsschouwburg De Harmonie - Leeuwarden

Samen met de techniek en het management van De Harmonie is een meerjaren-visie op alle AVC installaties opgesteld. In 2011 zijn we begonnen met een standaard in de theatertechnische infrastructuur te brengen. Tevens is een digitaal kleedkamer oproep/meeluister systeem gerealiseerd.

“Standaardisatie in installaties”
Stadsschouwburg De Harmonie Leeuwarden

Muziekgebouw aan 't IJ - Amsterdam

Muziekgebouw aan ’t IJ is sinds 2005 hét podium voor hedendaagse muziek. In 2013 zijn we betrokken geweest bij het vervangen van een digitaal speaker managementsysteem voor de grote zaal. De uitdaging hierbij was dat de zaal ook een absolute stilte moet kunnen genereren. De mixer is ingebouwd in een custom-made meubel, waardoor deze tevens als suskast fungeert.

“Stilte is het belangrijkste geluid”
Muziekgebouw aan 't IJ

Het Nieuwe Luxor Theater - Rotterdam

In 2001 opende Het Nieuwe Luxor Theater haar deuren. ISO-Audio heeft bij de nieuwbouw de realisatie van de audioinstallaties gecoördineerd. In 2008 zijn we door de directie weer uitgenodigd om het adviestraject en de realisatie van een nieuw zaalweergeefsysteem vorm te geven.

“De installatiestandaard in een nieuwbouwproject”
Zaal Het Nieuwe Luxor Theater Rotterdam

Museum De Fundatie - Zwolle

De directie van De Fundatie te Zwolle verzocht ons in 2009 om een videoinstallatie te ontwerpen voor de twee verschillende locaties van het museum. Na een proces van ontwerpen en overleggen is gekozen voor een geavanceerd GuidePort systeem, in combinatie met HD beeldweergave. De vormgeving van de twee verschillende installaties was van groot belang voor het museum. ISO-Audio heeft hiervoor custom made producten ontworpen, zoals een tafelbeugel en headsetdrager.

“AV installaties met artistieke uitstraling”
Head set Museum De Fundatie

Parkstad Theater - Heerlen en Kerkrade

Parkstad theater bestaat uit drie zalen, waarvan de bestaande theaterzaal in 2007 is gerenoveerd en de twee andere zalen nieuw zijn gebouwd. ISO-Audio heeft alle AVC installaties gerealiseerd, waarbij de koppeling van de diverse installaties in fasen is uitgevoerd. De communicatie met de gebruikers was in deze fasen zeer effectief, wat heeft geresulteerd in een langdurige samenwerking, waarbij de installaties jaarlijks worden onderhouden.

In 2017 is Parkstad Theater Kerkrade volledig gerenoveerd. Hierbij heeft ISO-Audio het audiosysteem in het theater gerealiseerd.

“Renovatie en nieuwbouw in één”
Theater Heerlen

Theater Sneek - Sneek

Bij de nieuwbouw van Theater Sneek in 2011, heeft ISO-Audio de totale AVC-installatie gerealiseerd. Deze installatie is in samenwerking met TM-Audio tot stand gekomen.

“Waar eet Freek in Sneek?”
Zaal Theater Sneek